Tvångssyndrom

När man lider av tvångssyndrom besväras man av tvångstankar och tvångshandlingar, och dessa kan yttra sig på många olika sätt. Vanliga teman för tvångstankar och tvångshandlingar kan röra renlighet, symmetri, kontroll och smitta.

 

Tvångstankar och tvångshandlingar

Tvångstankar är oönskade och påträngande tankar, bilder och impulser som väcker obehag. Det kan till exempel handla om att man ska råka göra ett misstag och råka skada någon annan. Tvångshandlingar är det man gör för att gardera sig mot att något skulle hända och därigenom neutralisera obehaget som kommer med tvångstankarna. Om man exempelvis har tvångstankar om att man glömt spisen på är en vanlig tvångshandling att man kontrollerar spisen upprepade gånger.

 

Behandling av tvångssyndrom

Tidigare betraktades tvångssyndrom som mycket svårbehandlat tillstånd, och i början av sextiotalet fanns en uttalad pessimism inför patienter med dessa problem. En vändpunkt kom när Vic Meyer i England började testa behandlingsmetoder man använder i behandling av fobier. Han förespråkade således att patienten gradvis skulle utsätta sig för situationer som framkallar tvångstankar och stanna kvar i obehaget utan att göra några tvångshandlingar. Denna metod kallas för ”Exponering med Responsprevention” och är idag den mest etablerade psykologiska behandlingen för tvångssyndrom. Behandlingen går alltså ut på att man stegvis utsätter sig för det man är rädd för. Genom att göra detta upprepade gånger så minskar obehaget gradvis.

Visa mer info