Sömnbesvär

I Sverige brukar man uppskatta att cirka 6-10 % av befolkningen lider av sömnlöshet. Vanligt är att sömnlöshet är relaterat till både psykisk ohälsa (t.ex. ångest och depression) och kroppslig ohälsa (t.ex. smärta och cancer).

 

Hur kan sömnbesvär yttra sig?

Sömnbesvär kan ta sig många olika uttryck. En typ av sömnbesvär, sömnlöshet (tidigare kallat för insomni), är den allra vanligaste formen av sömnstörning i Sverige och internationellt. Sömnlöshet kännetecknas av att den drabbade upplever svårigheter med att kunna somna på kvällen, problem med uppvaknanden under natten och besvär med tidiga uppvaknanden på morgonen. Dessa sömnbesvär är sammankopplade med fen sänkt funktionsförmåga och med oönskade besvär på dagen, som t.ex. trötthet, sömnighet och oro.

 

Psykologisk behandling av sömnbesvär

KBT är den behandling som har starkast stöd vid sömnlöshet. Detta stöd gäller både kortsiktigt, det vill säga när man väl har avslutat sin behandling, och när man följer upp färdigbehandlade klienter långt efter avslutad terapi. KBT leder generellt till att människor med sömnlöshet minskar sin vakentid på natten, minskar sin grad av sömnlöshet, ökar sin funktion under dagen och minskar de besvär som ofta är en följd av sömnbesvären.

 

Hur kan då KBT minska de besvär som är typiska vid sömnlöshet? Behandlingen är oftast inriktad på att förändra olika sömnvanor och hur man tänker kring sin sömn, faktorer som forskningen har identifierat bidrar till vidmakthållen sömnlöshet. I arbetet med att förändra sömnvanor kan man som klient till exempel arbeta med att minska tupplurar på dagen och hålla regelbundna tider för sänggående och uppstigande på morgonen. Vanligt är också att man lär sig att anpassa den tid man ligger i sängen till den tid man totalt brukar sova per natt. Detta innebär att man i början av behandlingen minskar sin “sängtid” så att den tid man ligger vaken på natten minskas. Därefter försöker man hitta en optimal sängtid som är tillräckligt lång med begränsad vakentid.

 

I arbetet med att förändra hur man tänker kring sin sömn ingår det ofta att man fångar de negativa tankar, föreställningar och orostankar man har kring nattens sömn, vakenhet och dagens fungerande. Som ett nästa led innehåller KBT också strategier för att minska de tankar som stör sömnen och de som påverkar dagen i negativ riktning. Förutom arbete med sömnvanor och negativa tankar kan KBT också innebära att man fokuserar på avslappningsträning, förändring av livsstilsfaktorer och att lära sig mer om sömn.

Visa mer info