Beteendeanalys i organisationer

Att utveckla organisationer mot resultat innehåller alltid ett inslag av att förstå och påverka beteenden. Den beteendeanalytiska modell som används inom kognitiv beteendeterapi kan också tillämpas i organisationsutveckling. Även om man arbetar med många människor och i organisatoriska sammanhang är principerna för beteendepåverkan desamma.

 

Hur går det till?

Tillämpningen av att använda beteendeanalys i organisatoriska sammanhang har länge benämnts som ”Beteendeanalytisk organisationsutveckling” men det internationella namnet Organizational Behavior Mangement (OBM) har blivit alltmer populärt. OBM har utvecklats utifrån beteendeanalysen vilken bygger på principer som visat sig kunna förklara och påverka beteenden hos individer. Samma systematiska sätt att analysera och angripa problem som beteendeterapeuter använder i sin kliniska verksamhet tillämpas inom OBM i en rad olika sammanhang, som till exempel när en verksamhet vill förändra arbetssätt, när man vill påverka arbetsklimatet, utveckla värdegrunder, öka effektiviteten på arbetsplatsen, utveckla ett bättre bemötande av kunder samt skapa en mer säker och trygg arbetsplats. I samband med insatser för detta finns modeller för ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, konflikthantering och stresshantering– vilka alla rätt använda kan öka möjligheterna för en mer effektiv organisation som når resultat.

 

Hur fungerar OBM?

Modeller och arbetssätt som utgår ifrån beteendeanalysen har större chans att lyckas påverka människors beteenden i organisationer på det sätt man önskar. OBM är en metod för att skapa en arbetssituation som förenar målen att skapa ett bra resultat för organisationen med användandet av positiva drivkrafter för medarbetares prestationer. Genom att utgå från önskvärda resultat, och sedan påverka de beteenden som har stor inverkan på resultatet i organisationers processer och aktiviteter, ökar sannolikheten för att lyckas. Något som visat sig värdefullt för att ge ökat engagemang och uppnå goda resultat på längre sikt är att insatserna innehåller ett övervägande inslag av positiv förstärkning (gynnsamt utfall för medarbetare). Inom OBM är inte målet att skapa effektivitet genom att försöka ändra människors egenskaper eller personligheter – målet är att underlätta beteenden som leder till resultat.

Visa mer info