Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom utmärks av att klienten känner en konstant oro inför en mängd olika livsomständigheter. Den kan gälla familj, ekonomi, arbete och egen hälsa. Ångesten är alltså inte knuten till någon speciell situation, som vid fobisk ångest, och kommer heller inte i attacker som vid paniksyndrom.

 

Vår kropp påverkas av oro

Vid generaliserad ångest så påverkas ofta hela vår kropp på ett negativt sätt. Många med generaliserad ångest upplever besvär med smärta och spänningar framförallt i huvud, nacke och axlar, problem med magen, sömnsvårigheter samt har ofta en allmänt förhöjt stressnivå. Man kan säga att man befinner sig i ett högre beredskapsläge. Man har sett att när vi oroar oss så sker en samtidig ökning av spänningsnivån i musklerna och denna ligger ofta kvar över tid. Detta tänker man kan vare ett skäl till de kroppsliga symtom som ofta förekommer vid generaliserad ångest. Vanligt är också att man besväras av något som kallas metaoro (oro för att bli orolig och för vad oroandet kan leda till). Ofta tror klienten att för mycket ängslan och orostankar kan leda till katastrofer av olika slag, såsom att tappa kontrollen eller att bli sjuk.

 

Behandling av generaliserad ångest

Ett första steg i KBT-behandling är att tillsammans med terapeuten identifiera orostankar och vad som triggar dessa. Dessutom är det viktigt att få en ökad förståelse för hur egna handlingar och beteenden kan förstärka oroandet på sikt. Utifrån den individuella analysen väljer man sedan vilka behandlingsmetoder som bäst kan hjälpa klienten och planerar behandlingen.

 

Med KBT kan klienten förmås att identifiera och testa rimligheten i sina oroande tankar och att utveckla alternativa tolkningar och tankesätt. Vanliga behandlingsstrategier kan vara att lära klienten att bemöta sin orostankar på ett nytt sätt som inte förstärker oroandet på sikt, att begränsa oroandet till en viss tid eller plats eller att bryta oroandet med alternativa aktiviteter. I och med att kroppsspänningar är så vanligt förekommande så ingår ofta någon form av avslappningsträning i behandlingen.

Visa mer info