Depression

Deprimerade personer uppvisar en tydligt sänkt sinnesstämning. De förlorar vanligtvis energi och intresse för vardagliga aktiviteter. Sömnproblem och viktnedgång är vanliga symtom. Koncentrationsförmågan kan försämras, det kan upplevas svårare att tänka klart och även att fatta beslut. Tänkandet påverkas och tankeinnehållet blir ofta mer negativt. Tillvaron känns meningslös, framtiden hopplös och ofta kan man uppfatta sig själv som värdelös. Det är vanligt med skuldkänslor och tankar på att ta sitt liv.

 

Fokus för behandling

Man skulle kunna säga att en gemensam nämnare för alla ovan beskrivna symtom är att den deprimerade personen ”försvinner in i sig själv”; att han eller hon tillbringar ofta mycket tid i ensamhet och förlorar intresset för vardagliga aktiviteter och sociala kontakter. Istället upptas mycket tid av egna tankar och känslor. KBT-behandling för depression bygger därför på att bryta detta mönster hos individen, det vill säga att hjälpa den deprimerade med att återfå kontakten med sociala relationer och meningsfulla aktiviteter samt att hjälpa klienten att avdramatisera eller ifrågasätta sina negativa tankar.

 

Behandling av depression med KBT

Tillsammans med terapeuten schemaläggs olika aktiviteter för att individen gradvis ska återfå kontakten med de meningsfulla aspekter av livet som funnits tidigare. Vad detta innebär är förstås individuellt. Exempel skulle kunna vara allt ifrån att gå på bio med en vän, att motionera, till att bli mer delaktig i nära relationer. Genom att individen blir mer aktiv i sin vardag, och kommer i ökad kontakt med sådant som tillför innehåll i livet, ser man efterhand ofta en positiv förändring i dennes tankar och känslor.

 

Inom psykiatrin är psykofarmaka fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden vid depressioner. Många personer får dock besvärande biverkningar av mediciner eller tycker att den inte ger tillräcklig effekt. De kognitiva och beteendeinriktade metoderna har visat sig ge minst lika god effekt som medicinsk behandling vid lindriga och måttliga depressioner. Efter genomgången KBT har personen dessutom lärt sig nya sätt att hantera motgångar och besvikelser och kan stå starkare rustad inför eventuella återfall.

Visa mer info