Att gå i KBT

Det kan vara väldigt svårt att veta vem man ska söka sig till när man lider av psykisk ohälsa. Det finns ofta många behandlare att välja bland och det är inte alltid tydligt beskrivet hur de arbetar. Nedan följer några tips på sådant som kan vara viktigt att tänka på när man söker KBT.

Välj legitimerad behandlare

Om du vill vara säker på att den person du träffar har tillräckligt god kompetens för att bedriva behandling så bör du välja  en behandlare som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen, till exempel en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. En sådan legitimation innebär nämligen att personen har en godkänd utbildning för att bedriva sjukvård. Du som klient har då ett skydd eftersom behandlaren är skyldig att följa lagar och förordningar. Att en behandlare kallar sig diplomerad, ackrediterad eller liknande säger väldigt lite om dennes utbildning och den behandling som personen ger.

 

Välj rätt terapiform för dig

Personer som arbetar med psykologisk behandling kan ha genomgått sin utbildning inom ett ganska stort antal terapiformer. Det vanliga är att man behärskar EN psykoterapiform (till exempel KBT). Det är stora skillnader mellan hur man inom olika terapiinriktningar ser på uppkomst av besvär, vad som vidmakthåller problemen samt hur dessa ska behandlas. Ofta har man också olika syn på hur viktigt det är med forskningsstöd. Vår uppfattning är att det, när du ska söka hjälp, är viktigt att du tittar på om den terapiform du söker har vetenskapligt stöd för just de besvär du söker behandling för. Detta görs enklast på Statens Beredning för Medicinsk utvärderings hemsida, www.sbu.se.

 

Hur vet jag att det är KBT jag får?

Ett problem är att beteckningen KBT inte är skyddad enligt lag vilket innebär att vem som helst kan kalla sig KBT-terapeut och liknande utan att först ha genomgått en tillräckligt god utbildning inom KBT. Detta gör det svårare för personer som söker vård att hitta en behandlare med adekvat utbildning. Vi rekommenderar att du väljer en behandlare som minst har en grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg 1) inom KBT. Denna utbildning är en tvåårig utbildning, och har den genomförts vid ett svenskt universitet, eller i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen, så kan du vara säker på att den är av god kvalitet. Du kan fråga den behandlare du söker dig till vilken utbildning i KBT denne har.

Visa mer info